Gymnasieloven § 12

 1. § 12
  De obligatoriske fag er i alle studieretningsforløb, jf. dog stk. 4:
  1. 1) Dansk på A-niveau.
  2. 2) Engelsk på mindst B-niveau.
  3. 3) 2. fremmedsprog på
   1. a) A-niveau, hvis det er et begyndersprog, jf. dog litra c,
   2. b) mindst B-niveau, hvis det er et fortsættersprog, og
   3. c) mindst B-niveau, hvis eleven har matematik på A-niveau i kombination med fysik og kemi, hvor det ene af disse fag er på A-niveau og det andet på mindst B-niveau.
  4. 4) Fysik på mindst C-niveau.
  5. 5) Historie på A-niveau.
  6. 6) Idræt på mindst C-niveau.
  7. 7) Et kunstnerisk fag på mindst C-niveau.
  8. 8) Matematik på mindst C-niveau.
  9. 9) Oldtidskundskab på C-niveau.
  10. 10) Religion på C-niveau.
  11. 11) Samfundsfag på mindst C-niveau.
 2. Stk. 2.
  Mindst ét af fagene biologi, engelsk, fransk fortsættersprog, fysik, græsk, kemi, latin, matematik eller tysk fortsættersprog skal indgå i uddannelsen og være på A-niveau.
 3. Stk. 3.
  Endvidere skal mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi på mindst C-niveau indgå i det enkelte studieretningsforløb. Rektor fastlægger forlods hvilke.
 4. Stk. 4.
  Mindst et af fagene biologi, fysik, kemi, matematik eller naturgeografi skal afsluttes på mindst B-niveau. Dette gælder dog ikke elever, der har fire fremmedsprog.