Grundskyldslåneloven § 8

  1. § 8
    De i henhold til § 1, stk. 4, nr. 2, fornødne fordelinger af de værdibeløb, der danner grundlag for skatte- og afgiftsberegning, foretages af vurderingsmyndighederne efter ejendomsvurderingsloven.
  2. Stk. 2.
    Udgiften ved fordelingen i henhold til stk. 1 afholdes af kommunen.