Grundskyldslåneloven § 11

  1. § 11
    Kapitel 1 har virkning for lån, der ydes til betaling af ejendomsskatter m.v. vedrørende skatteåret 1983 og følgende skatteår, jf. dog stk. 2 og 3.
  2. Stk. 2-4.
    (Udelades)