Grundloven § 65

  1. § 65
    Stk. 1. I retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang.
  2. Stk. 2.
    I strafferetsplejen skal lægmænd medvirke. Det fastsættes ved lov, i hvilke sager og under hvilke former denne medvirken skal finde sted, herunder i hvilke sager nævninger skal medvirke.