Gassikkerhedsloven § 16

 1. § 16
  Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af en gasinstallation,
  1. 1) at der foretages eftersyn af hele eller dele af installationen af en virksomhed med virksomhedsgodkendelse på gasområdet eller en autoriseret vvs-installatørvirksomhed,
  2. 2) at der foretages ændring af installationen, hvis der ved anvendelsen er en sikkerhedsmæssig risiko, og
  3. 3) at der udbedres fejl og mangler ved installationen.
 2. Stk. 2.
  Omkostninger forbundet med efterkommelse af påbud efter stk. 1 er for ejerens eller brugerens egen regning.