Gassikkerhedsloven § 15

 1. § 15
  Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af et gasanlæg,
  1. 1) at der foretages eftersyn af hele eller dele af anlægget af en relevant gasfaglig virksomhed,
  2. 2) at der foretages ændring af anlægget, hvis der ved anvendelsen er en sikkerhedsmæssig risiko, og
  3. 3) at der udbedres fejl og mangler ved anlægget.
 2. Stk. 2.
  Omkostninger forbundet med efterkommelse af påbud efter stk. 1 er for ejers eller brugers egen regning.