Gasforsyningsloven § 38

 1. § 38
  Priser og betingelser for ydelser fra transmissionsselskaber, transmissionssystemejere, systemoperatører og LNG-selskaber skal fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem systembrugere.
 2. Stk. 2.
  Ved fastsættelse af priser for ydelser fra transmissionsselskaber, transmissionssystemejere, systemoperatører og LNG-selskaber skal der tages hensyn til selskabernes omkostninger og til, at der skal kunne opnås et rimeligt afkast af den i selskaberne investerede kapital, jf. dog § 37 d, for så vidt angår transmissionsvirksomhed udført af Energinet.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 omfatter ikke adgang til linepack og andre hjælpefunktioner i transmissionssystemet.
 4. Stk. 4.
  Forsyningstilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed, jf. stk. 2.