Gasforsyningsloven § 10 b

 1. § 10 b
  Transmissionsselskaber eller transmissionssystemejere og systemoperatører skal efter reglerne i stk. 2-6 være ejermæssigt adskilt fra produktions- og handelsaktiviteter.
 2. Stk. 2.
  Den, der direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøver kontrol over et gasproduktions-, gasforsynings, elproduktions- eller elhandelsselskab, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller rettigheder over et transmissionsselskab eller en transmissionssystemejer og en systemoperatør.
 3. Stk. 3.
  Den, der direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøver kontrol over et transmissionsselskab eller en transmissionssystemejer og en systemoperatør, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller rettigheder over et gasproduktions-, gasforsynings-, elproduktions- eller elhandelsselskab.
 4. Stk. 4.
  Den, der har ret til at udpege medlemmer af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for et transmissionsselskab, en transmissionssystemejer eller en systemoperatør eller andre organer, som repræsenterer transmissionsselskabet eller transmissionssystemejeren og systemoperatøren juridisk, må ikke samtidig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve kontrol eller rettigheder over et gasproduktions- eller gasforsyningsselskab.
 5. Stk. 5.
  Et medlem af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for et transmissionsselskab, en transmissionssystemejer eller en systemoperatør må ikke være medlem af tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen for et gasproduktions- eller gasforsyningsselskab. Det samme gælder for andre organer, som måtte repræsentere selskaberne, som er nævnt i 1. pkt., juridisk.
 6. Stk. 6.
  Selskaber, der varetager gasproduktions- eller gasforsyningsvirksomhed, må ikke direkte eller indirekte overtage kontrollen med eller udøve rettigheder over ejermæssigt adskilte transmissionsselskaber eller transmissionssystemejere og systemoperatører.