Gasafgiftsloven § 7

 1. § 7
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages
  1. 1) gas eller varme fremstillet af gas, der tilføres en anden registreret virksomhed, jf. § 4,
  2. 2) gas, der leveres til udlandet, og
  3. 3) gas, der fritages for afgift efter § 8.
 2. Stk. 2.
  Den mængde gas, der er anvendt til fremstilling af varme leveret til en anden registreret virksomhed, beregnes forholdsmæssigt.