Gasafgiftsloven § 4

  1. § 4
    Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet at modtage og fra andre registrerede virksomheder at få tilført afgiftspligtig gas eller varme fremstillet af gas.