Gammelførtidspensionloven § 52 b

 1. § 52 b
  Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende beregning af udbetaling af førtidspension, bistandstillæg, plejetillæg, invaliditetsydelse og tillæg efter kapitel 11 og alle opgaver vedrørende varmetillæg, petroleumstillæg og mediecheck. Udbetaling Danmark varetager endvidere opgaver om retten til at medtage en tilkendt førtidspension ved fast bopæl i udlandet og førtidspension ved fast bopæl på Færøerne og i Grønland.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen varetager de opgaver efter loven, som ikke er henlagt til Udbetaling Danmark, jf. stk. 1 og 2.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal tilbyde at give vejledning efter § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når en førtidspensionist eller modtager af invaliditetsydelse overgår til folkepension. Udbetaling Danmark skal give meddelelse til kommunen om personer, der er omfattet af situationen nævnt i 1. pkt.