Gammelførtidspensionloven § 23

  1. § 23
    Ansøgning om pension indgives til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Ansøgning om varmetillæg efter § 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter § 17, stk. 3, indgives til Udbetaling Danmark.