Gødskningsloven § 43

 1. § 43
  Virksomheden skal anvende særlige skemaer til udarbejdelse af gødningsplanlægning og gødningsregnskab.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren udarbejder de skemaer, der er nævnt i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan godkende andre skemaer end de skemaer, der er nævnt i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Virksomheden skal opbevare gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet med tilhørende bilag i mindst 5 år.