Friskoleloven § 42

  1. § 42
    Loven træder i kraft den 1. januar 1992.
  2. Stk. 2.
    (Udelades)
  3. Stk. 3-4.
    (Ophævet)