Friskoleloven § 36 j

  1. § 36 j
    Tilbud efter § 36 g kan uanset bestemmelsen i § 5, stk. 6, 1. pkt., etableres som en filial.