Friskoleloven § 20

  1. § 20
    Skolen skal have andre indtægter end statstilskuddene. Børne- og undervsningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.