Friskoleloven § 14

  1. § 14
    Staten yder supplerende tilskud til tyske mindretalsskoler inden for en årlig bevilling, der fastsættes på finansloven. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.
  2. Stk. 2.
    Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningen og administrationen heraf.