Friplejeboligloven § 99 b

  1. § 99 b
    Med bøde straffes, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der tager friplejeboliger eller servicearealer i brug til anden anvendelse uden godkendelse fra transport-, bygnings- og boligministeren, jf. § 84, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    Med bøde straffes, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der overdrager friplejeboliger eller servicearealer til en anden uden godkendelse af transport-, bygnings- og boligministeren, jf. § 67, stk. 1, og § 72, stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.