Friplejeboligloven § 99 a

 1. § 99 a
  Den kasse- og regnskabsmæssige forvaltning af statsstøtte og statslige garantier udføres af Udbetaling Danmark.
 2. Stk. 2.
  Når statslig støtte er bevilget og endeligt berigtiget, varetager Udbetaling Danmark den efterfølgende administration af tilskud og statslige garantier.
 3. Stk. 3.
  Udbetaling Danmark træffer afgørelse om ophør af løbende støtte og bortfald af statsgarantier, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt, herunder hvis ejendommen forandres væsentligt eller helt eller delvis tages i brug til andet formål end friplejeboliger, jf. § 13, stk. 3.
 4. Stk. 4.
  Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks administration af sager efter stk. 1 og 2, herunder at afgørelser efter stk. 3 ikke skal kunne indbringes for ministeren.