Friplejeboligloven § 25

  1. § 25
    Friplejeboliger etableret ved nybyggeri eller ombygning skal opfylde kravene til udstyr og udformning gældende for almene ældreboliger, jf. § 110 i lov om almene boliger m.v.
  2. Stk. 2.
    Friplejeboliger etableret ved omdannelse, ved erhvervelse af eksisterende byggeri eller ved leje skal være egnede som friplejeboliger. Friplejeboligerne skal være forsvarligt vedligeholdt, og brand-, arbejdsmiljø- og veterinærkrav og lignende vilkår skal være overholdt.
  3. Stk. 3.
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om krav til byggeriets kvalitet og indretning, herunder til friplejeboliger etableret ved omdannelse, jf. § 11, stk. 2.