Forvaltningsloven § 29

 1. § 29
  I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
  1. 1) ansøgeren har givet samtykke hertil,
  2. 2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller
  3. 3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke indhentes.