Forskelsbehandlingsloven § 2

  1. § 2
    En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.
  2. Stk. 2.
    Forskelsbehandling med hensyn til lønvilkår foreligger, hvis der ikke ydes lige løn for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.
  3. Stk. 3.
    En lønmodtager, hvis løn i strid med stk. 1 er lavere end andres, har krav på forskellen.