Forbrugsafgiftsloven § 28

  1. § 28
    Skatteministeriet bemyndiges til at fastsætte de i øvrigt nødvendige overgangsbestemmelser.