Forbrugsafgiftsloven § 26

  1. § 26
    Skatteministeriet bemyndiges til at fastsætte de i øvrigt fornødne regler til gennemførelse af nærværende lov.