Forbrugsafgiftsloven § 22 a

  1. § 22 a
    Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.