Forbrugsafgiftsloven § 13

  1. § 13
    Der skal af kardusskrå og snus til nasalt brug, som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer m.v., betales en afgift på 113 kr. pr. kg.
  2. Stk. 2.
    Der skal af anden røgfri tobak, som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer m.v., betales en afgift på 410 kr. og 76 øre pr. kg.