Forældreansvarsloven § 20 a

  1. § 20 a
    Er barnet adopteret, kan der efter anmodning fra barnets oprindelige slægtninge fastsættes samvær eller anden form for kontakt med disse, navnlig hvis barnet forud for adoptionen havde samvær eller anden form for kontakt med den, som anmoder om fastsættelse af samvær m.v.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 gælder også ved midlertidig placering efter § 32 a i adoptionsloven.