Forældreansvarsloven § 17

  1. § 17
    Har forældre fælles forældremyndighed, og er de ikke enige om, hos hvem af dem barnet skal have bopæl, kan der træffes afgørelse herom. Der kan herunder træffes afgørelse om, at barnet kan have bopæl hos en forælder, der har eller ønsker at få bopæl i udlandet, i Grønland eller på Færøerne.
  2. Stk. 2.
    En aftale eller afgørelse om barnets bopæl efter stk. 1 kan ændres.