Forældelsesloven § 4

  1. § 4
    Forældelsesfristen er 5 år ved fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold.
  2. Stk. 2.
    § 3, stk. 2 og stk. 3, nr. 4, gælder ved fordringer omfattet af stk. 1.