Forældelsesloven § 25

 1. § 25
  Ved en fordrings forældelse bortfalder også retten til fyldestgørelse for fordringen i pant eller udlæg i skyldnerens ejendom, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Uanset fordringens forældelse bevares retten til fyldestgørelse i pant i skyldnerens ejendom, når der er tale om
  1. 1) pant for hovedstolen ifølge tinglyst pantebrev i fast ejendom for en bestemt angiven sum,
  2. 2) håndpant, bortset fra håndpant i ejerpantebrev, eller
  3. 3) underpant i fast ejendom, som panthaveren inden fordringens forældelse har overtaget til brug.
 3. Stk. 3.
  Tilbageholdsret berøres ikke af fordringens forældelse.
 4. Stk. 4.
  En sælgers ejendomsforbehold i leveret løsøre bortfalder ved forældelse af fordringen på købesummen.
 5. Stk. 5.
  Når en rettighed hviler på fast ejendom som grundbyrde, er alene de enkelte forfaldne ydelser genstand for forældelse.