Forældelsesloven § 17

 1. § 17
  Forældelsen afbrydes
  1. 1) ved indgivelse af en på fordringen støttet konkursbegæring eller begæring om rekonstruktionsbehandling,
  2. 2) ved anmeldelse af fordringen i et konkursbo,
  3. 3) ved anmeldelse af fordringen til rekonstruktøren i forbindelse med rekonstruktionsbehandling eller ved anmeldelse af fordringen i forbindelse med indledning af gældsaneringssag,
  4. 4) ved anmeldelse af fordringen i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama og
  5. 5) ved anmeldelse af fordringen, efter at skyldneren har udstedt proklama.
 2. Stk. 2.
  Afbrydelse efter stk. 1, nr. 1 og 2, har også virkning i forhold til skyldneren personligt, og afbrydelse efter stk. 1, nr. 4, har også virkning i forhold til skyldnerens arvinger.
 3. Stk. 3.
  Er der i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-5, inden forældelsesfristens udløb udstedt proklama eller indkaldt til det i konkurslovens § 13 omhandlede møde, indtræder forældelse ikke før udløbet af anmeldelsesfristen, henholdsvis afholdelse af det i konkurslovens § 13 omhandlede møde.