Folkeskoleloven § 58

  1. § 58
    Loven træder i kraft den 1. august 1994, jf. dog stk. 2-4.
  2. Stk. 2-4.
    (Udelades)