Folkeskoleloven § 57 a

 1. § 57 a
  Rådet for Børns Læring nedsættes af børne- og undervisningsministeren.
 2. Stk. 2.
  Rådet ledes af et formandskab bestående af 5-7 personer med særlig indsigt i forhold vedrørende folkeskolen og dagtilbud. Børne- og undervisningsministeren udpeger formandskabet. Blandt formandskabets medlemmer udpeger børne- og undervisningsministeren rådets formand.
 3. Stk. 3.
  Rådets øvrige 18 medlemmer udpeges af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra hver af følgende organisationer og således, at hver organisation repræsenteres af 1 medlem:
  1. 1) KL.
  2. 2) Skole og Forældre.
  3. 3) Danske Skoleelever.
  4. 4) Danmarks Lærerforening.
  5. 5) Skolelederforeningen.
  6. 6) Danske Ungdomsskoleelevers Netværk.
  7. 7) Uddannelsesforbundet.
  8. 8) Landsforeningen af Ungdomsskoleledere.
  9. 9) Forældrenes Landsforening.
  10. 10) Daginstitutionernes Lands-Organisation.
  11. 11) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.
  12. 12) Fag og Arbejde.
  13. 13) Lederne i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.
  14. 14) Børne- og Kulturchefforeningen.
  15. 15) Danske Professionshøjskoler.
  16. 16) Dansk Ungdoms Fællesråd.
  17. 17) Idrættens Fællesråd.
  18. 18) Danske Handicaporganisationer.
 4. Stk. 4.
  Formandskab og øvrige medlemmer udpeges for en periode på 3 år. De i stk. 3, nr. 3 og 6, nævnte medlemmer udpeges dog kun for 1 år. Rådets medlemmer kan genudpeges.
 5. Stk. 5.
  Indstilles der ikke medlemmer i henhold til stk. 3, kan børne- og undervisningsministeren i stedet udpege medlemmer med indsigt i vedkommende område. I det tilfælde, at en af de i stk. 3 nævnte organisationer m.v. nedlægges, kan børne- og undervisningsministeren bestemme, at en anden relevant organisation m.v. træder i stedet.