Folkeskoleloven § 40 a

  1. § 40 a
    Kommunalbestyrelsen gennemfører årligt en skoleudviklingssamtale med skolens leder.
  2. Stk. 2.
    I samtalen inddrages resultaterne fra obligatoriske test, jf. § 13 a, status på eventuelle handlingsplaner, jf. § 57 d, stk. 3, og opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.