Folkeoplysningsloven § 8 a

  1. § 8 a
    Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes særlige tilskud til følgende formål, jf. § 6, stk. 2:
    1. 1) Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.
    2. 2) Undervisning m.v., der forudsætter små hold.
    3. 3) Indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.