Folkeoplysningsloven § 54

  1. § 54
    Loven træder i kraft den 1. august 2000 jf. dog stk. 2, og har virkning for ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning fra finansåret 2001. Bestemmelserne i kapitel 13 om Folkeuniversitetet har dog virkning fra den 1. august 2000, bortset fra § 50, stk. 2.
  2. Stk. 2-8.
    (Udelades)