Folkeoplysningsloven § 53

  1. § 53
    Kulturministeren kan fravige lovens bestemmelser for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren yder tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område.
  3. Stk. 3.
    Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud efter stk. 2, herunder om regnskabsaflæggelse og revision m.v., samt om administration af ordningen, herunder om udbetaling af forskud og tilbagebetaling af tilskud og opsparing af ikke forbrugte beløb til brug i følgende finansår.