Folkeoplysningsloven § 44

 1. § 44
  Kulturministeren yder tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit I til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. Tilskud kan også ydes til kurser på voksenpædagogiske centre.
 2. Stk. 2.
  Kulturministeren yder tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren kan bemyndige organisationer, der virker inden for lovens område, til at fordele og administrere tilskuddene.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud efter stk. 1 og 2, herunder om regnskabsaflæggelse og revision m.v., samt om administration af ordningen, herunder om udbetaling af forskud og opsparing af ikke forbrugte beløb til brug i følgende finansår.
 5. Stk. 5.
  Kulturministeren kan beslutte, at lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger skal finde anvendelse ved organisationernes administration af tilskud, jf. stk. 3.