Folkeoplysningsloven § 35

 1. § 35
  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af
  1. 1) den i § 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed,
  2. 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og
  3. 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov.