Folkeoplysningsloven § 2

 1. § 2
  Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, jf. stk. 2-4.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen yder tilskud til
  1. 1) undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen, jf. kapitel 4 om folkeoplysende voksenundervisning,
  2. 2) aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne, jf. kap. 5 om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen stiller lokaler til rådighed, jf. kap. 6 om anvisning af lokaler og udendørsanlæg.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen yder tilskud til lokaler, jf. kap. 7 om tilskud til private lokaler m.v.