Ferieloven § 36

 1. § 36
  Beskæftigelsesministeren varetager administrationen af FerieKonto med teknisk administrativ bistand og finansiel rådgivning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.
 2. Stk. 2.
  FerieKonto træffer afgørelse i sager om
  1. 1) dispensation fra fristen i § 26, stk. 5,
  2. 2) udbetaling af beløb efter § 27, stk. 1,
  3. 3) betaling af renter efter § 31, stk. 3, og § 34, stk. 4,
  4. 4) indbetaling til FerieKonto, når en lønmodtager arbejder mod vederlag under ferien eller på anden vis har modtaget feriebetalingen med urette, jf. § 33, og
  5. 5) tilbageholdelse og modregning efter § 29, når feriegodtgørelsen skal indbetales til FerieKonto jf. § 31, stk. 2.
 3. Stk. 3.
  FerieKonto administrerer den dansk-tyske ferieaftale af 14. maj 2002 om gensidig anerkendelse af feriesystemer og lignende aftaler om gensidig anerkendelse af feriesystemer.
 4. Stk. 4.
  FerieKonto udtager hvert år et antal virksomheder og lønmodtagere til stikprøvekontrol for udbetalinger efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 1. og 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1.