Fødevareloven § 56 c

  1. § 56 c
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om rekvireret vejledning på et område, der er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan fastsætte regler om betaling til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger forbundet med vejledning efter stk. 1.