Fødevareloven § 2

 1. § 2
  Loven omfatter:
  1. 1) Fødevaresikkerhed og fødevarernes sammensætning, jf. kapitel 2, 3 og 7.
  2. 2) Kost og ernæring, jf. kapitel 4.
  3. 3) Markedsføring og mærkning af fødevarer, jf. kapitel 5 og 6.
  4. 4) Fødevarevirksomheder, jf. kapitel 8 og 9.
  5. 5) Laboratorier og kontrol, jf. kapitel 10-15.
 2. Stk. 2.
  Inden for denne lovs område gælder definitionerne i artikel 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevareautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (fødevareforordningen).
 3. Stk. 3.
  Lovens regler om behandling omfatter alle de led i produktion, tilvirkning og distribution af fødevarer, som er defineret i artikel 3, nr. 16, i fødevareforordningen.