Færdselsloven § 95

 1. § 95
  Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter bestemmelser om udformningen og betydningen af:
  1. 1) færdselstavler,
  2. 2) afmærkning på kørebanen,
  3. 3) signalanlæg og
  4. 4) anden afmærkning eller indretning på eller ved vej til regulering af eller til vejledning for færdslen.
 2. Stk. 2.
  Færdselsreglerne kan fraviges ved afmærkning efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter endvidere bestemmelser om anvendelsen af afmærkningen i stk. 1, herunder om indhentelse af samtykke fra politiet.
 4. Stk. 4.
  Transport-, bygnings- og boligministeren kan bestemme, at tekniske regler og normer vedrørende afmærkning udarbejdes i forbindelse med de af transport-, bygnings- og boligministeren fastsatte vejregler.