Færdselsloven § 81 a

  1. § 81 a
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om
    1. 1) krav til personligt sikkerhedsudstyr for andre trafikanter end førere og passagerer,
    2. 2) anvendelse af sådant sikkerhedsudstyr og
    3. 3) forbud mod salg og markedsføring af personligt sikkerhedsudstyr, hvis det ikke opfylder de krav, der er fastsat i medfør af nr. 1, eller ved anvendelse vil medføre, at brugeren af sikkerhedsudstyret eller andre trafikanter udsættes for fare eller væsentlig ulempe.