Færdselsloven § 66

 1. § 66
  Ret til at opnå godkendelse som kørelærer har enhver, der:
  1. 1) er fyldt 24 år,
  2. 2) har erhvervet førerret,
  3. 3) i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt,
  4. 4) har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af transport-, bygnings- og boligministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen,
  5. 5) har gennemført en godkendt kørelæreruddannelse,
  6. 6) har bestået en prøve for kørelærere og
  7. 7) ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvilke kategorier der skal være erhvervet førerret til for at opnå godkendelse som kørelærer.
 3. Stk. 3.
  Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornyes, hvis indehaveren stadig opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 7, i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten ubetinget eller haft denne inddraget administrativt og godtgør i den forløbne periode at have gennemført obligatorisk efteruddannelse.
 4. Stk. 4.
  Hvis indehaveren af en kørelærergodkendelse i de seneste 2 år forud for tidspunktet for fornyelse, jf. stk. 3, har været frakendt førerretten betinget, fornyes kørelærergodkendelsen, på vilkår af at kontrollerende køreprøve bestås, og at de øvrige vilkår, som fastsættes ved afgørelsen om frakendelse, overholdes.
 5. Stk. 5.
  Er betingelserne i stk. 3 for fornyelse af en godkendelse ikke opfyldt, skal indehaveren bestå en ny kørelærerprøve for at opnå godkendelse.
 6. Stk. 6.
  Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om kørelæreruddannelsen, om prøven, om meddelelse af godkendelsen, om kørelærernes virksomhed og om obligatorisk efteruddannelse som betingelse for fornyelse af godkendelsen som kørelærer. Transport-, bygnings- og boligministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om dispensation fra de bestemmelser om fornyelse af kørelærergodkendelsen, der fastsættes i medfør af 1. pkt.