Færdselsloven § 35

 1. § 35
  Er køretøj i lygtetændingstiden standset eller parkeret på vej, skal køretøjets positionslys (parkeringslys), baglygter og nummerpladebelysning holdes tændt. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om, at også andre lygter end dem, der er nævnt i 1. pkt., skal eller kan holdes tændt.
 2. Stk. 2.
  Køretøj, der ikke skal være udstyret med lygter, skal, når det i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på vej, være afmærket efter bestemmelser, der fastsættes af transport-, bygnings- og boligministeren.
 3. Stk. 3.
  Andre lygter end dem, der er omfattet af stk. 1 og 2, må ikke holdes tændt.
 4. Stk. 4.
  Er et motordrevet køretøj, hvis længde og bredde ikke overstiger henholdsvis 6 m og 2 m, parkeret langs vejens kant i tættere bebygget område, behøver kun positionslys (parkeringslys) og baglygte mod vejens midte at være tændt, medmindre køretøjet er tilkoblet andet køretøj. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om, at der i stedet kan anvendes særlig sidelygte.
 5. Stk. 5.
  Ved standsning eller parkering af sammenkoblede køretøjer gælder bestemmelsen i § 33, stk. 1, 2. pkt.