Færdselsloven § 124 c

 1. § 124 c
  Der betales:
  1. 1) 280 kr. for ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, jf. dog § 124 d, stk. 7,
  2. 2) 280 kr. for udstedelse af duplikatkørekort, jf. dog § 124 d, stk. 8,
  3. 3) 120 kr. for fornyelse af kørekort, jf. dog nr. 4-6 og stk. 3 og 4,
  4. 4) 155 kr. for fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus samt henholdsvis lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år,
  5. 5) 280 kr. for fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse og
  6. 6) 280 kr. for fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, jf. dog stk. 4.
 2. Stk. 2.
  For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til kørsel i udlandet betales 170 kr., jf. dog § 124 d, stk. 9.
 3. Stk. 3.
  Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, sker uden betaling.
 4. Stk. 4.
  For fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset, betales 120 kr.
 5. Stk. 5.
  For udstedelse af internationalt kørekort betales 25 kr.
 6. Stk. 6.
  Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling af gebyr for ombytning af kørekort med vilkår om alkolås til kørekort uden vilkår om alkolås.