Færdselsloven § 117 a

 1. § 117 a
  Den, som fører motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, til trods for at retten til at være eller blive fører af et sådant køretøj er frakendt den pågældende ubetinget, straffes med bøde, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren
  1. 1) findes skyldig i flere tilfælde af kørsel i frakendelsestiden,
  2. 2) tidligere er straffet for kørsel i frakendelsestiden eller
  3. 3) er frakendt retten til at være eller blive fører af køretøj som nævnt i stk. 1 ubetinget i medfør af § 126, stk. 1, nr. 1, som følge af kørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen over 2,00 promille eller alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen over 1,00 mg pr. l luft eller i medfør af § 126, stk. 1, nr. 4, 10 eller 11.