Færdselsloven § 117 a

  1. § 117 a
    Den, som fører motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, til trods for at retten til at være eller blive fører af et sådant køretøj er frakendt den pågældende ubetinget, straffes med bøde, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren
    1. 1) findes skyldig i flere tilfælde af kørsel i frakendelsestiden eller
    2. 2) tidligere er straffet for kørsel i frakendelsestiden.