Færdselsloven § 108

  1. § 108
    Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter § 105, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    En aftale mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren om, at selskabet skal have regres mod den, der efter § 104 er ansvarlig for skaden, når forsikringsbegivenheden er fremkaldt af den ansvarlige ved uagtsomhed, har kun retsvirkning, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed.